Regnare Gubernare Administrare: Z dziejów administracji, sądownictwa i nauki prawa (t. 2)

Opis
Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska