Faza oceny, analiza techniczna wariantów oraz faza wdrożenia w procedurze minimalizacji odpadów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Poprawna gospodarka zakładu musi uwzględniać wiele działań prowadzących w efekcie do uzyskania jak największego zysku przy jednoczesnym jak najmniejszym szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Owe działania to: - poprawne techniki zarządzania zakładem i kierowania procesami produkcyjnymi, zawierające elementy zapobiegania stratom poprzez badania rynku i właściwe planowanie produkcji, - odpowiednie techniki kalkulacji kosztów biorące pod uwagę jakość surowca, sposoby jego składowania i transportu oraz ilość i czas przechowywania zapasów, - zapobieganie stratom poprzez stosowanie segregacji odpadów i ich powtórne wykorzystanie, - odpowiednio przygotowane i prowadzone w sposób ciągły programy minimalizacji odpadów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 103-118.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska