Andrzej Frycz Modrzewski dzisiaj. Rozważania o godności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Chcę przypomnieć niektóre idee, poglądy Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przywołać wartości mu bliskie. Skupię się jednak na problematyce godności, w szczególności zaś na dyrektywie szacunku dla godności osoby. Jest to zasada etyczna o ogromnym znaczeniu praktycznym. Wyrażał ją w swych pismach Modrzewski; pozostaje ona w ścisłym związku z jego ideałami sprawiedliwości i równości. Zaś w wykładni tej normy wyrażam - takie jest moje przekonanie - ducha i myśl patrona Krakowskiej Szkoły Wyższej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 3, s. 53-64.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska