Needs analysis for a specialized learner population: A case study of learners from medical college

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Analiza potrzeb językowych osób uczących się odgrywa istotną rolę w przygotowywaniu i opracowywaniu kursów językowych oraz lektoratów z języka specjalistycznego. Jest ona także ważnym źródłem informacji umożliwiającej interpretację problemów i oczekiwań uczestników zajęć. Wyniki analizy pozwalają na lepsze poznanie biegłości językowej docelowych odbiorców oraz dalsze rozwijanie ich umiejętności w komunikowaniu się. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Celem było określenie potrzeb studentów uczących się języka angielskiego specjalistycznego. Badanie uwzględnia czas nauki języka, opinie o tym, jak ważna jest nauka języka angielskiego specjalistycznego w przyszłej karierze zawodowej, samoocenę trudności w uczeniu się (obszary oraz braki językowe wymagające dalszej pracy, trudności w opanowaniu konkretnej umiejętności językowej, sposób oraz zakres poprawy umiejętności), sugestie tematów, jakie powinny się w opinii studentów znaleźć w sylabusie, ocenę stylów uczenia się oraz stylów nauczania przez lektorów i wykładowców. Wyniki badania pokazują, że nauka języka angielskiego specjalistycznego jest istotna dla studentów, i pozwolą na opracowanie sylabusa, który będzie uwzględniać konkretne potrzeby językowe w kontekście dyscyplin medycznych oraz przyszłej pracy zawodowej.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 3, s. 71-84.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska