Religijny aspekt mobilizacji społecznej a funkcjonowanie afrykańskich ustrojów państwowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Aktualna faza funkcjonowania afrykańskich ustrojów państwowych, przejawiająca się w dekompozycji ukształtowanych i w miarę utrwalonych w następstwie dekolonizacji instytucji oraz stabilizacji niepodległego bytu politycznego, wiąże się z problemem społecznej mobilizacji na rzecz transformacji ustrojowej, wymuszanej postępującymi procesami globalizacyjnymi. Zagadnienia z tym związane obejmują zarówno sferę życia gospodarczego, społecznego, jak i politycznego. W literaturze przedmiotu znalazły one odbicie w stopniu znaczącym i względnie wyczerpującym. W mniejszym zakresie poruszony został natomiast aspekt religijny. Problemy związane z życiem religijnym społeczeństw krajów afrykańskich omawiane są w literaturze jako swoiste i autonomiczne wobec funkcjonowania ustrojów państwowych. Chodzi natomiast o to, by uchwycić związek aspektów życia religijnego w tych krajach z przeobrażeniami społecznymi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 3, s. 43-52.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska