Polska w polityce Niemiec. Geneza nowego etapu sąsiedztwa oraz implikacje współczesne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przełom polityczny 1989-1991 i pierwsze lata po zjednoczeniu Niemiec wniosły do postrzegania Polski przez ten kraj wiele nowych elementów. Do 1989 r. Polska, jako część bloku wschodniego i jego ważny obszar na styku z państwami niemieckimi, była ze względów strategicznych oraz ze względu na powojenną historię i kontrowersje wokół kwestii granicy na Odrze/Nysie partnerem niezwykle ważnym, ale i bardzo trudnym. W 1987 r. Kohl, widząc fazę dynamicznej kooperacji w relacjach Wschód-Zachód i coraz większe szanse na uruchomienie procesu likwidacji podziału Europy i zjednoczenie Niemiec - zgodnie z brukselską deklaracją Busha z 30 maja 1989 r. - coraz intensywniej zaczął apelować do czterech mocarstw o wniesienie sprawy zjednoczenia „na wokandę historii”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 4, s. 289-302.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska