Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych

Abstrakt
Słowo wstępne: "Cyfrowe kolekcje wartościowych dokumentów powstają w wyniku procesów elektronicznego publikowania oraz digitalizacji materiałów analogowych. Są one świadectwem dorobku polskiej działalności naukowej i kulturowej. Digitalizacja upowszechnia się w instytucjach pamięci jako forma zabezpieczenia zagrożonych zniszczeniem oryginalnych materiałów. Oficyny wydawnicze coraz częściej publikują treści naukowe w cyfrowej postaci, rezygnując z wersji drukowanych. Instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie wyższe tworzą instytucjonalne repozytoria, pozwalające na szybkie i samodzielne udostępnianie publiczności wyników prowadzonych prac badawczych. Powstające w ten sposób cyfrowe zasoby współtworzą światowe dziedzictwo. Podlegają one trwałej ochronie z myślą o potrzebach obecnych i przyszłych użytkowników."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska