Proporcjonalność jako zasada wyznaczająca granice działania Wspólnoty Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zasada proporcjonalności została rozwinięta w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: Trybunału) jako odpowiedź na potrzeby wspólnotowego porządku prawnego. W istocie nie było bowiem takiej normy wspólnotowej, która pozwoliłaby badać legalność działań legislacyjnych i administracyjnych instytucji Wspólnot. Należy przy tym zauważyć, że zakres zastosowania zasady proporcjonalności nie ogranicza się jedynie do środków podejmowanych przez instytucje wspólnotowe, ale służy również ocenie działań państw członkowskich w sytuacji, gdy ograniczają one podstawowe swobody rynku wewnętrznego. Ta ważna funkcja proporcjonalności pozostanie jednak poza obszarem niniejszego opracowania z uwagi na jego ograniczony zakres tematyczny."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 1, s. 103-111.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska