Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł ma na celu określenie poziomu postrzegania przez społeczeństwo polskie zagrożenia wynikającego z akcji terrorystycznej w postaci ataku bioterrorystycznego. Badania ankietowe przeprowadzono na terenie całej Polski, wykorzystując opracowany w tym celu kwestionariusz. Wyniki ankiety po opracowaniu poddano szczegółowej analizie, aby sformułować wnioski z badań.
Objective of the study is to determine the perception of the possibility of threat of bioterrorist attacks by Polish society. The study was conducted throughout the Polish using a questionnaire-survey. The results of the survey were analyzed and proposed conclusions.
Целью статьи является указание уровня восприятия польским обществом угроз, связанных с возможностью совершения террористического акта в виде биотер- рористической атаки. Анкетные опросы были проведены на территории всей Польши, используя для этой цели специально разработанную анкету. Результаты опроса были проанализированы, на основе исследования сделано также соответствующие.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 4, s. 83-96.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska