Gamification Mechanisms in Distance Learning

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-25-3
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: Distance learning is one form of educating adults and, therefore, it is willingly used at universities, in companies to improve employees’ knowledge, and off ered by training companies. Like every form of education, distance learning has both supporters and opponents. Preferences in this area certainly depend on a person’s experience with courses distributed with the use of the internet. If that experience is positive, participants in e-learning courses consider them to be an effective and convenient form of acquiring knowledge. On the other hand, if the experience is negative, potential users will consider such form of training as an additional responsibility or an unnecessary burden.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska