The Problems of Truth Perception during PsychophysiologicaI Examination

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1898-5238
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"The topic of lies is discussed in the works of Paul Ekman (1992) and Aldert Vrij (2000). Th e specifi c case of the Russian nation is described by V. Znakov. Unfortunately, the problem of truth during psychophysiological examination has been researched by very few scholars. Th e majority of authors refer to validity and accuracy. No discussion has taken place about how such truth (the facts) is established during psychophysiological examination. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
European Polygraph 2009, nr 3-4, s. 145-151.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska