Charakterystyka rozpoznania w operacji typu COIN

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł jest próbą ukazania miejsca i roli rozpoznania w operacji zbrojnej typu COIN (od angielskiego słowa counterinsurgency - działania przeciwpartyzanckie). Autor scharakteryzował podstawowe źródła informacji rozpoznawczych oraz przedstawił zasadnicze różnice w funkcjonowaniu rozpoznania w konflikcie typu COIN w porównaniu z konfliktem konwencjonalnym. W artykule scharakteryzowano także najbardziej efektywne źródła uzyskiwania informacji rozpoznawczych oraz omówiono problemy występujące w trakcie ich analizy.
The article is an attempt to present the role and responsibilities of intelligence in the Counterintelligence (COIN) operation. The author has described the basic sources of information, their classification and the most important differences for the intelligence in the COIN operation and conventional war. The paper has also described the most effective sources of information in the COIN operation and problems during analytical process.
В статье предпринято попытку указания места и роли разведывательных действий в военных операциях типа COIN (от английского слова counterinsurgency - антиповстанческие операции). Автор охарактеризовал основные источники разведывательной информации, а также представил главные различия функционирования разведки в обычных конфликтах и конфликтах типа COIN. В статье также дана характеристика также наиболее эффективных источников получения разведывательной информации и обсуждено проблемы анализирования полученных данных.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 1, s. 45-63.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska