Bezpečnosť štátu a bezpečnostný systém

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Podľa niektorých odborníkov bola v súčasnom období vývinu ľudskej civilizácie započatá taká kvalitatívna zmena, ktorá v podstate značí tretiu vlnu tohto vývinu1. Dôsledkom tejto zmeny je skutočnosť, že decízna sféra v rôznych oblastiach ľudskej spoločnosti a na jej rôznych stupňoch nadobúda často charakter akejsi tvorivej negácie a musí rešpektovať množstvo nových, prevratných zmien. Možno uviesť napr. také prejavy, ako: • globalizácia vo všetkých oblastiach života spoločnosti; • mimoriadny rozvoj informačných technológií; • turbulentnosť v sociálnej, ekonomickej, politickej i bezpečnostnej sfére;"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 65-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska