Polska, Słowacja, świat: rodzina: wybrane problemy współczesności