Механізми гейміфікації у дистанційному навчанні

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-09-3
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: Дистанційне навчання є однією з форм навчання дорослих людей, тому воно часто використовується в університетах, на підприємствах для підвищення знань працівників, а також пропонується тренінго- вими компаніями. Як і будь-яка інша форма навчання, дистанційне навчання має як прихильників, так і противників. Те, чи хтось віддає перевагу такій формі отримання знань, безумовно, залежить від його досвіду, пов’язаного з широко поширеними курсами з використан- ням Інтернету. Якщо цей досвід позитивний, учасники електронних навчальних курсів починають бачити в них ефективну та зручну фор- му отримання знань. Однак, якщо цей досвід невдалий, потенційні користувачі будуть розглядати навчання у цій формі як додатковий обов’язок або непотрібне навантаження.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska