Nasze akademickie haiku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
ZE WSTĘPU: Tomik tworzy 46 haiku autorstwa 34 studentów, uzupełniony otwierającymi i zamykającymi zbiór dwoma wierszami, których twórcą jest inicjator całej poetyckiej przygody, prof. dr hab. Rajmund Mydel. Mając na uwadze chęć podkreślenia specyfiki haiku oraz szczególnego środowiska i klimatu, będącego źródłem twórczej inspiracji tego gatunku poezji, tekst zilustrowany został naturalnymi, czarno-białymi fotografiami kory brzozy.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska