Sytuacja społeczno-gospodarcza mniejszości ladyńskiej w południowym Tyrolu we Włoszech

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W dobie unifikacji i globalizacji przykuwa uwagę niesłabnący fenomen żywotności mniejszości etnicznych, językowych i narodowych. Wbrew podnoszonym obawom, procesy zj ednoczeniowe na kontynencie europej skim nie odebrały, lokalnym społecznościom ich unikatowych cech odrębności. Co więcej, dzięki intenćjcmalnym staraniom Unii Europejskiej, regionalne grupy etniczne uzyskały dodatkowe prawnoekonomiczne instrumenty, które pozwoliły im rozwinąć potencjał społeczno-kulturowy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 2, s. 49-57.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska