Treści naukowe w formie drukowanej i cyfrowej. Przegląd preferencji nadawców i odbiorców komunikatów naukowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-228-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki i przedstawiono wnioski z przeprowadzonego badania ankietowego, którego celem było poznanie nastawienia użytkowników publikacji naukowych, głównie pracowników naukowo-dydaktycznych, wobec formy użytkowanych komunikatów. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak kształtują się preferencje użytkowników po około piętnastu latach obecności w bibliotekach mediów elektronicznych obok tradycyjnych.
Opis
Praca recenzowana
Słowa kluczowe
Źródło
W: Tradycja i nowoczesność w bibliotece naukowej XXI wieku. (red.) Aneta Januszko-Szakiel. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s.221-232.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna