Skutek prawny referendum lokalnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Gdy w roku 1998 wybuchł konflikt w sprawie budowy drogi ekspresowej, stanowiącej obwodnicę Augustowa, przebiegającej przez tereny prawnie chronione (Dolinę Rospudy) w postaci estakady, politycy zaproponowali przeprowadzenie referendum lokalnego z udziałem mieszkańców województwa podlaskiego. W związku z tym rozgorzała dyskusja, czy organizacja referendum w takiej sprawie jest dopuszczalna w świetle ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2011, nr 1, s. 99-113.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska