Planowanie opieki nad pacjentem transpłciowym po przeszczepieniu nerki – opis przypadku

dc.contributor.authorMilaniak, Irena
dc.contributor.authorTomsia, Paulina
dc.date.accessioned2022-09-22T09:09:00Z
dc.date.available2022-09-22T09:09:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractTranspłciowość to jedno z trudniejszych zagadnień medycyny. Sektor ochrony zdrowia powinien oferować wyspecjalizowaną opiekę zdrowotną dopasowaną do potrzeb pacjentów z uwzględnieniem ich orientacji seksualnej. Pielęgniarki odgrywają ważną rolę w opiece nad osobami transpłciowymi, dlatego muszą być przygotowane do sprawowania opieki z uwzględnieniem postępowania etycznego i poszanowania różnorodności seksualnej. Przeszczepienie nerki w populacji osób transpłciowych to temat multidyscyplinarny, którego częstość występowania wzrasta wraz z postępem w przeszczepianiu nerki, większym dostępem do opieki oraz afirmacją płci. Celem pracy było sformułowanie planu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem transpłciowym po przeszczepieniu nerki z uwzględnieniem klasyfikacji opieki pielęgniarskiej North American Nurses Diagnosis (NANDA). Wykorzystano metodę indywidulnego przypadku. Analizie poddano dokumentację medyczną i pielęgniarską 20-letniego transpłciowego pacjenta po przeszczepieniu nerki. Na jej podstawie sformułowano plany opieki pielęgniarskiej dla pacjenta z dysforią płciową. Uwzględniono również specyfikę opieki nad chorym po przeszczepieniu nerki. Stwierdzono, że sprawowanie opieki nad pacjentem transpłciowym wymaga multidyscyplinarnego zespołu oraz wiedzy.pl
dc.description.abstractTransgenderism is one of the most challenging issues in medicine. The health care sector should offer specialized health care tailored to the needs of patients, taking into account their sexual orientation. Nurses play an essential role in the care of transgender people. Nurses should be prepared to provide care with regard to correct ethical behaviour and respect for sexual diversity. Kidney transplantation in the transgender population is a multidisciplinary topic whose incidence is increasing due to advances in kidney transplantation and greater access to care and gender affirmation. This study aims to formulate nursing care plans for a transgender patient after kidney transplantation, taking into account the nursing classification of care North American Nurses Diagnosis (NANDA). An individual case was analyzed in this study. The medical and nursing records of a 20-year-old transgender patient after kidney transplantation were analyzed. Results and conclusions based on the analysis of medical records, and nursing care plans for a patient with gender dysphoria were formulated. Patient care also considers the specificity of patient care after kidney transplantation. Caring for a transgender patient requires a multidisciplinary team and knowledge.pl
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2022, nr 1, s. 223-236.pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0858-pis-2022-1-017
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30932
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttranspłciowośćpl
dc.subjectprzeszczepienie nerkipl
dc.subjectplan opiekipl
dc.subjecttransgenderpl
dc.subjectkidney transplantpl
dc.subjectcare planpl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titlePlanowanie opieki nad pacjentem transpłciowym po przeszczepieniu nerki – opis przypadkupl
dc.title.alternativePlanning of care for a transgender patient after kidney transplantationpl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MILANIAK_TOMSIA_Planowanie_opieki_nad_pacjentem_transplciowym_2022.pdf
Rozmiar:
309.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: