Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-89823-25-X
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Przemiany gospodarcze i polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oznaczały także reorientację geograficzną handlu i powiązań politycznych. Nasz kraj był zainteresowany szybszym przebiegiem przemian i zbliżeniem do struktur europejskich, stąd w roku 1988 nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne między Polską a Wspólnotami Europejskimi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska