Postawy mieszkańców Krakowa wobec Marszu Równości - raport z badań

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM Kraków
Abstrakt
Celem przeprowadzonego badania, którego analizę zawarto poniżej, było poznanie opinii mieszkańców Krakowa – świadków Marszu Równości, bowiem to ich także dotyczą ewentualne skutki jego organizacji, chociażby problemy w komunikacji miejskiej związane z odbywaniem manifestacji. Poznanie opinii mieszkańców Krakowa – miasta, które podkreśla swoje konserwatywne korzenie, uznano za interesujący obszar przeprowadzenia badań poświęconych w istocie tolerancji oraz analizie postaw, jakie mieszkańcy prezentują wobec manifestowania przez mniejszości seksualne swoich poglądów. Badanie zostało przeprowadzone po Marszu Równości, który miał miejsce w 15 maja 2010 r. przez studentów socjologii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.
Equality Parades, which are connected with demonstrating social diversity which is the source of social inequality of Polish society to the public and which have been organised in big Polish cities for a few years, get a varied public response. They evoke reluctance of a part of the society, are actively supported by others but the majority of Poles do not openly declare their support or disapproval for public manifesting of otherness and demanding equal rights for minorities. Lack of open manifestation of views thus makes it difficult to analyse tolerance level that would determine the actual attitude of Poles to minorities, including sexual ones. The survey that was carried out in Krakow after Equality Parade in 2010 was an attempt to examine the views of Krakow residents concerning the organisation of such demonstrations and getting to know the level of tolerance for public manifestation of views by minorities, including sexual ones.
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 4, 49-65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska