The manager and the safety culture of the organisation: a conceptual model

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Safety is a problem that every organization that wants to shape its competitiveness must be able to face in order to maintain its advantage on the market. From the point of view of the management process, the implementer of the organisation’s safety is a manager who – in shaping the organisational culture – must take into account safety factors in the broad sense of the word. Safety culture is a determinant of an organisation operating in the second decade of the 21st century. The aim of the study is to present the proprietary conceptual model of the organisation’s safety culture manager. The article was created as a result of a study of the literature on the subject along with the author’s interpretation.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2022, nr 2, s. 103-112.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska