Samodzielność samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. Konstytucja oraz ustawy samorządowe przyjmują, że samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przysługującą mu część zadań publicznych, a samodzielność samorządu podlega ochronie sądowej. Zakres przedmiotowy zasady samodzielności jest szeroki, wyróżnia się przede wszystkim samodzielność samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, samodzielność organizacyjną, samodzielność w sferze prawotwórczej. Zawarte w dalszej części niniejszego artykułu uwagi odnoszą się do samodzielności organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 4, s. 89-96.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska