Komponent ryzyka w transformacji struktury społecznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Socjologia ryzyka pojawiła się stosunkowo niedawno i była w dużej mierze odpowiedzią na zagrożenia, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja techniczna. „Socjologia ryzyka - stwierdza Lech Zacher w swej próbie określenia jej zadań -ja k o nowa subdyscyplina nie ma rzecz jasna ambicji zastąpienia czy wyparcia innych subdyscyplin socjologicznych, w tym tradycyjnych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 4, s. 3-30.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska