Kazimierz Młodzianowski - pierwszy piłsudczykowski minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej (15 V-2 X 1926 r.)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Kazimierz Młodzianowski urodził się 28 lipca 1880 r. w Woli Soleckiej w powiecie iłżeckim w rodzinie szlacheckiej. Był synem Stanisława Feliksa i Heleny z Symonowiczów. Po ukończeniu w 1900 r. siedmioklasowej Szkoły Tekstylno- Przemysłowej w Łodzi, odbył obowiązkową służbę jednoroczną w armii rosyjskiej, uzyskując stopień oficerski (chorążego)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2011, T. XIV, s. 253-273.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska