Partnerstwo czy rywalizacja? Stosunki CHRL–UE u progu XXI w.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Unia Europejska i Chińska Republika Ludowa u progu XXI w. są jednymi z najważniejszych aktorów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie relacje między nimi nabierają od lat 90. XX w. dynamizmu i „nowej jakości”. Istotne znaczenie ma dla Unii nie tylko jej polityka wobec państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, lecz także – w coraz większym stopniu – wobec krajów azjatyckich. UE ma świadomość, iż stabilność i znaczące wpływy Europy w stosunkach międzynarodowych zagwarantować można tylko, m.in., w warunkach stabilnych i przewidywalnych Chin. Pekin natomiast – dążąc do budowania pozycji mocarstwowej – wiąże duże nadzieje z rozwojem stosunków z Brukselą. Europejski kierunek polityki zagranicznej pozostaje jednym z priorytetowych w chińskiej polityce zagranicznej. Sojusz gospodarczo-polityczny ze zjednoczoną Europą ma, w ocenie chińskich strategów, podważać pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie pozimnowojennym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 1, s. 27-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska