Nowy akt polityczny dla Narodów Zjednoczonych na XXI wiek: w poszukiwaniu nowych odpowiedzi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Rozważania poświęcone przyszłości Narodów Zjednoczonych należy rozpocząć od próby odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze, jak umocnić Narody Zjednoczone jako wspólnotę wartości i zapewnić przestrzeganie tych wartości w praktyce przez państwa członkowskie? Po drugie, jak dostosować Narody Zjednoczone do jakościowo nowych wyzwań w sferze bezpieczeństwa, a zwłaszcza do zjawiska państw słabych, upadających lub upadłych, do stawienia czoła terroryzmowi międzynarodowemu i rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia?"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2005, nr 1, s. 9-20.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska