Badanie efektywności szkolenia w zakresie techniki masażu serca wśród młodzieży

Abstrakt
Abstract Backfround. Properly pick out teaching methods resist by training program schould be guarantee of high efficacy. Objectives. Explore progress in range of technique of heart massage among junior high school students. Research material and methods. Junior high school students from Tadeusz Kościuszko school team in Niedźwiedź was exploring group. Exploring process was execute in first quarter of 2016. 20 people have been taken part in it. Results. In group of students after executed training found very similar level of knowledge and skills in day od end training as after three months Conclusion. out materials and teaching methods resist by training program guarantee high efficacy of training even after three months from day of it's end.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska