Nonformal Education of Children with Special Needs from Inclusive Perspective

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Participation in nonformal education positively influences individual’s health and is dependent on individual and environmental factors. The International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO, ICF: CY) in particular emphasises the social meaning of participation of pupils with special needs. The effective participation of pupils with special needs in inclusive seting is complicated by barriers of organisations and actors of nonformal education that is consequently reflected in the quality of social interactions among pupils. Pupils of special schools are in a specific situation, because nonformal inclusive education is for them the primary source of social interactions with non-disabled peers in an institutionalised seting. The aim of the study is to reflecttion the social aspects of participation of pupils with special needs in the conditions of nonformal inclusive education on the basis of the available research studies, more specifi cally the social position of a child with special needs and the nature of mutual social interactions among participants.
Uczestnictwo w edukacji nieformalnej pozytywnie wpływa na zdrowie jednostki i jest uzależnione od czynników indywidualnych oraz środowiskowych. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia zwraca uwagę na szczególne znaczenie uczestnictwa w edukacji nieformalnej uczniów o specjalnych potrzebach. Ich efektywny udział w inkluzyjnym otoczeniu jest komplikowany przez bariery organizacyjne i podmiotowe edukacji nieformalnej, co w konsekwencji przekłada się na jakość interakcji społecznych między uczniami. Uczniowie szkół specjalnych znajdują się w szczególnej sytuacji, ponieważ edukacja nieformalna jest dla nich pierwotnym źródłem interakcji społecznych z pełnosprawnymi rówieśnikami w zinstytucjonalizowanym otoczeniu. Celem artykułu jest refleksja nad społecznymi aspektami uczestnictwa uczniów o specjalnych potrzebach w warunkach nieformalnej edukacji inkluzyjnej na podstawie dostępnych badań, w szczególności nad pozycją dziecka o specjalnych potrzebach i charakterem wzajemnych interakcji społecznych między uczestnikami edukacji nieformalnej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 1, s. 101-115.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska