Z badań nad pojęciem "konieczności". Urguere w źródłach prawa rzymskiego.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"1.Język źródeł prawa rzymskiego ewoluował przez stulecia. Początkowo teksty prawne używały języka potocznego i nie zaznaczała się odrębność terminologii prawniczej. Język przepisów był taki sam jak język używany w życiu codziennym. Rozwój nauki prawa w okresie późnej republiki i pryncypatu doprowadził do wykształcenia się pewnej grupy terminów spotykanych właściwie jedynie w tekstach prawniczych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 2, s. 49-67.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska