Poziom aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego – badania wstępne

dc.contributor.authorLizak, Dorota
dc.contributor.authorCzarny, Wojciech
dc.date.accessioned2015-04-09T10:14:52Z
dc.date.available2015-04-09T10:14:52Z
dc.date.issued2015
dc.descriptionArtykuł recenzowana / Peer-reviewed article Praca została zaprezentowana w sesji plakatowej podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, Tarnów, 19-20 IX 2014pl_PL
dc.description.abstractWprowadzenie. Aktywność fizyczna to element życia, na który coraz częściej zwraca się uwagę. Nie tylko doniesienia naukowe, ale i przykłady z życia potwierdzają tezę, iż aktywność fizyczna, a właściwie wychowanie fizyczne, stanowi istotny czynnik warunkujący zdrowie każdego człowieka. Cel badań. Ocena poziomu i rodzaju aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego. Materiał i metoda. Badana grupa liczyła 225 osób w przedziale wiekowym 18-68 lat. Dobór próby był warstwowy. Jako technikę badawczą wykorzystano polską wersję Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji krótkiej. Wyniki. Intensywną aktywność fizyczną w ciągu tygodnia uprawiało 72% respondentów. Prawie 96% badanych chodziło/spacerowało i wszyscy ankietowani siedzieli w ciągu ostatnich siedmiu dni, jednak przez różny okres czasu. Niepokojący jest fakt, że umiarkowaną aktywność (np. szybki marsz, wchodzenie po schodach, jazda na rowerze, pływanie, taniec) będącą minimalną porcją wysiłku prozdrowotnego, podejmowało codziennie zaledwie 11% ankietowanych, 14% przez 2-3 dni w tygodniu, zaś aż 23% nie podejmowało w ogóle. Wniosek. Poziom aktywności fizycznej w badanej grupie osób dorosłych z Tarnowa jest zróżnicowany, nie niski, ale wciąż niewystarczający w odniesieniu do zalecanych norm.pl_PL
dc.description.abstractIntroduction. Physical activity is a part of life which increasingly draws attention. Not only scientific reports, but real life examples confirm the thesis that physical activity and physical education are important determinants of human health. Aim. To assess the level and type of physical activity realized by adults from the Tarnow region. Material & Method. The study group included 225 people aged 18-68 years. The selection of the sample was stratified. As a research technique the Polish short version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used. Results. Intense physical activity was cultivated during the week by 72% of the respondents. Almost 96% of the respondents spent time walking and all spent time sitting in the past seven days, but for different periods of time. Disturbing is the fact that moderate activity (e.g. quick march, climbing stairs, cycling, swimming, dancing) which is the minimum health effort, was undertaken daily scarcely by 11% of the surveyed, by 14% of them 2-3 days during the week, and more than 23% of the respondents did not make any such effort at all. Conclusion. The level of physical activity in the adult group from Tarnow is diversified, is not low but still insufficient with regard to the recommended standards.pl_PL
dc.identifier.citationProblemy Higieny i Epidemiologii 2015, 96 (1), s. 279-285.pl_PL
dc.identifier.issn1895-4316pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/1476
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza MApl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectaktywność fizycznapl_PL
dc.subjectwysiłek fizycznypl_PL
dc.subjectdorosłośćpl_PL
dc.subjectIPAQpl_PL
dc.subjectTarnówpl_PL
dc.subjectphysical activitypl_PL
dc.subjectphysical effortpl_PL
dc.subjectadulthoodpl_PL
dc.subjectedukacja zdrowotnapl_PL
dc.subjectpromocja zdrowiapl_PL
dc.subjectkultura fizycznapl_PL
dc.subjecthealth educationpl_PL
dc.subjecthealth promotionpl_PL
dc.subjectphysical culturepl_PL
dc.subject.otherSportpl_PL
dc.subject.otherZdrowiepl_PL
dc.subject.otherEdukacjapl_PL
dc.titlePoziom aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego – badania wstępnepl_PL
dc.title.alternativeLevel of physical activity realized by adults from the Tarnow region – a preliminary studypl_PL
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
Lizak_D_Czarny_W_Poziom_aktywnosci_fizycznej_2015.pdf
Rozmiar:
175.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: