Ratowanie życia ludzkiego w strefie niebezpiecznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ratowanie ludzkiego życia jest domeną wielu służb i wymaga różnych zadań i kompetencji. Rozwój nauk i technologii wpływa na sposób udzielania pomocy przez służby ratownicze. Współczesna Państwowa Straż Pożarna wraz znacząco zmieniła obszar swoich działań, który kiedyś zawężał się do gaszenia pożarów, a obecnie obejmuje m.in. także ratownictwo techniczny i medyczne. Dzięki szkoleniom i kursom wiedza strażaków jest stale pogłębiana i systematyzowana, tak aby byli oni przygotowania do sprostania zagrożeniom jakie napotykają w swojej pracy. W trakcie akcji ratowniczo gaśniczych zdarza się, że przed przyjazdem Państwowej Straży Pożarnej na miejscu zdarzenia pomocy udziela wyłącznie zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni nie posiadają odpowiedniego sprzętu do udzielania pomocy w strefie niebezpiecznej. Jest to strefa, w której swe działania prowadzić powinna Państwowa Straż Pożarna. Problem ten nie został dotychczas naukowo zbadany.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska