Wykorzystanie badań poligraficznych wobec przestępców seksualnych w Wielkiej Brytanii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Jest to przekład artykułu „The Use of the Polygraph with Sex Offenders in the UK” autorstwa Daniela T. Wilcoxa i Rosie Gray’a, który ukazał się w „European Polygraph” numer 1 w 2012 roku. Artykuł dotyczy problematyki badań poligraficznych stosowanych wobec przestępców seksualnych w Wielkiej Brytanii. Publikacja ta jest ważna dla rozwoju polskiej polityki karnej, możliwych rozwiązań nowych regulacji w polskim prawodawstwie, a na skutek wykorzystania możliwości badawczych ekspertyz poligraficznych PCSOT, stosowanych wobec skazanych za przestępstwa popełnione na tle seksualnym, oferuje znaczne szanse monitorowania przestępców seksualnych.
This is a translation of the article „The Use of the Polygraph with Sex Offenders in the UK” by Daniel T. Wilcox and Rosie Gray, appeared in a European Polygraph volume number 1 in the 2012.This article is about of how the polygraph can be used to work with sexual offenders in the United Kingdom Publication it’s important for the development of Polish penal policy, the possible solutions of new regulations in Polish legislation, and as a result of the use of research possibilities of Post Conviction Clinical Polygraph Examination Testing (Lie Detector Testing) offers significant opportunities for monitoring sex offenders.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 2 (19), s. 25-36.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska