Zasady powstawania, funkcjonowania oraz konsekwencje przynależności do grup "meneli"

Abstrakt
Ze wstępu: "Natura sama wytworzyła alkohol. Człowiek jednak podobnie jak innych jej darów i tego nie umiał wykorzystać w sposób właściwy i rozsądny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. / Przypowieści Salomona 23,29-35/ Od okresu neolitu substancja ta towarzyszy rozwojowi kultur i cywilizacji ludzkich. Na przestrzeni dziejów obok coraz to nowszych pojawiających się dzieł ludzkiego umysłu, pracowano także nad nowymi sposobami pozyskiwania silniejszych alkoholi, przeciwstawiając się prawom natury. Alkohol pojawia się obok człowieka już w pierwszych dniach jego życia, bowiem świętowanie narodzin odbywa się wśród brzęku kieliszków. Dziecko dorasta i jest świadkiem tego, jak lampki wina i kufle piwa wywołują nastroje, kształtują emocje, powodują wzruszenia, towarzyszą wszelkim ceremoniom. Kieliszki wódki uśmierzają cierpienia, irytacje, gniew, ból, rozpacz i lęk. Jak każdy, w życiu doświadczy zapewne wielu przykrości i rozczarowań. Być może jako dorosły nie będzie miał wystarczająco silnej woli, lub obdarzony dodatkowymi predyspozycjami, nie będzie w stanie oprzeć się pokusie aby przeciwstawiać się trudnościom życiowym za pomocą alkoholu. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska