Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej - wybrane problemy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest jednym z zagadnień objętych ramami III filaru i wiąże się ściśle ze współpracą policyjną i sądową państw członkowskich w sprawach karnych. Problematyki przestępczości zorganizowanej dotyczą - obok przepisów Traktatu o Unii Europejskiej, które dają ogólne podstawy do regulowania spraw z zakresu współpracy w sprawach karnych - między innymi następujące akty:"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 195-202.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska