Europejski model edukacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article presents the model of education, which is currently adopted and implemented in the European Union. The author describes the main aims and objectives of education as well as the priorities and ideals of education adopted in the European Union. The article presents the basic foundations upon which the European model of education, discusses the educational programs of the Union and the use of information technologies.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 2, s. 41-46.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska