Efektywność działań polskich organizacji pozarządowych w dobie nowych mediów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-82-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Świat podlega ciągłym, nieraz gwałtownym przemianom cywilizacyjnym, narastającej globalizacji i postępującemu rozwojowi technologicznemu, stąd można uznać, że społeczeństwo informacyjne stanowi dziś swego rodzaju przedłużenie i poszerzenie kategorii pojęciowej społeczeństwa obywatelskiego. W erze nowych technologii procesy wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości współdziałania, nabierają nowego znaczenia. To samo dotyczy działań profi laktycznych podejmowanych w sieci w celu przeciwdziałania problemom społecznym. Dzięki sieci obywatele mają zdecydowanie większą możliwość działania na rzecz swojej społeczności oraz organizowania się wokół ważnych dla nich tematów. Podobnie jak w rzeczywistości pozasieciowej, społeczności wirtualne są tu tworzone i prowadzone przez osoby, które łączy wspólnota zainteresowań, interesów lub problemów. W związku z powyższym, przyjęty przez autorkę cel – zbadanie i zaprezentowanie skali i sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez sektor pozarządowy w Polsce – wydaje się niezwykle aktualny oraz istotny"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska