Polonia w Kolorado

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jak dotąd nie ukazała się żadna monografia dotycząca polskiej społeczności w Kolorado, a istniejące prace to przede wszystkim krótkie, wydawane okazjonalnie i najczęściej w formie broszurowej omówienia wąskiego tematu bądź jednostkowego, konkretnego wydarzenia z życia Polonii. Najczęściej są to dokumenty i materiały należące do lokalnych organizacji polonijnych, publikowane w bardzo małym nakładzie i rozprowadzane w obrębie tych ugrupowań. Ważnym źródłem wiedzy o Polakach w Kolorado są także artykuły drukowane w lokalnej amerykańskiej prasie i w gazetach, takich jak „Zgoda” czy „Dziennik Związkowy”, będących organami prasowymi większych organizacji polonijnych w Chicago i w Nowym Jorku. Można również, dzięki kwerendzie, napotkać wzmiankę o społeczności polskiej w Kolorado w opracowaniach opisujących Polonię w Stanach Zjednoczonych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2004, nr 3, s. 61-71.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska