Analiza zdolności procesu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Capability analysis is a set of calculations use d to assess whether a system is statistically able to meet a set of specifications or requirements. The use of capability indices is widespread in industry. Process capability analysis is used during the introduction stage of the process and during the process. It is presented classical process capability indices and original analysis conducted by prof. Andrzej Iwasiewicz. There is also presented process capability analysis of attribute data and new process capability indices of attribute data.
Omówiono znaczenie, zadania i cele analizy zdolności procesu. Przedstawiono klasyczne oraz rozbudowane podejście do analizy zdolności procesu. Zaprezentowano sposób wyznaczania zdolności za pomocą procedury zaproponowanej przez prof. A. Iwasiewicza. Przedstawiono analizę zdolności dla danych przy alternatywnej ocenie właściwości oraz zaproponowano wskaźnik zdolności dla alternatywnej oceny właściwości.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2013, Vol. LIV, s. 117-132.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska