Splenunculus. A misdiagnosed pancreatic tumor

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
An intrapancreatic accessory spleen, often referred to as a splenunculus, can imitate neuroendocrine or lobular pancreatic cancer. 17% of accessory spleens are found within the pancreatic tail. We report the case of a splenunculus found within the tail of the pancreas during a laparoscopy for a suspected pancreatic neuroendocrine tumor.
Wewnątrztrzustkowa śledziona dodatkowa jest wczesną anomalią rozwojową, która może naśladować neuroendokrynne lub zrazikowe nowotwory trzustki. W 17% przypadków występuje w ogonie trzustki i jest często określana jako splenunculus. W pracy zaprezentowano przypadek chorego, u którego podczas operacji laparoskopowej z powodu podejrzenia guza neuroendokrynnego trzustki stwierdzono wewnątrztrzustkową śledzionę dodatkową umiejscowioną w ogonie tego narządu.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2020, nr 4, s. 73-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska