Znaczenie zasad współżycia społecznego w prawie polskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Z pewnością nikt nie sprzeciwiłby się ogólnemu stwierdzeniu, że klauzula generalna zasad współżycia społecznego służy wprowadzeniu do procesu stosowania prawa elementu wartościowania i oceny moralnej. Jednak bardziej szczegółowe próby wyjaśnienia i analizy tego pojęcia budzą wiele kontrowersji, wywołują wątpliwości, których rozwianie wymaga głębszej analizy. Wydaje się, iż znaczenie zasad współżycia społecznego w procesie stosowania prawa wykracza poza ramy zakreślone im przez przepisy bezpośrednio odwołujące się do tychże zasad; twierdzić można nawet, iż wprowadzają one element moralny (rozumiany nie tylko jako posiłkowa hierarchia wartości etycznych, lecz jako kryterium definicyjne) do całego systemu prawa - można porównywać je z Dworkinowskimi principles. Formułowane są w literaturze przedmiotu twierdzenia, zgodnie z którymi klauzula generalna zasad współżycia społecznego może być normatywnie uznana za swego rodzaju normę kompetencyjną, legalizującą prawotwórczą działalność sądów. Można wręcz twierdzić, że powoływanie klauzul generalnych w istocie mistyfikuje prawotwórczą, nieskrępowaną działalność sędziego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 1, s. 51-60.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska