Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Polska, dziewiąte pod względem wielkości państwo w Europie, jest krajem rolniczym - na obszarach wiejskich mieszka około 40% ogółu ludności, ł maja 2004 r. Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że nasz poziom życia automatycznie będzie taki sam, jak w innych krajach UE. Dzisiaj, dokonując porównań poziomu życia mieszkańców Polski i UE, dobrze widać, jak wiele nas dzieli i ile potrzeba czasu i wysiłku, żeby się zbliżyć do unijnego poziomu, zwłaszcza na obszarach wiejskich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 2, s. 233-243.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska