Oportunizm i społeczeństwo otwarte

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W swojej klasycznej i niezwykle wpływowej książce Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie Karl Popper rozróżniał społeczeństwo otwarte, „które wyzwala władze krytyczne człowieka”, i społeczeństwo zamknięte, uniemożliwiające, a przynajmniej bardzo utrudniającym osobisty rozwój. „Społeczeństwo magiczne, plemienne czy kolektywne nazywam społeczeństwem zamkniętym, a społeczeństwo, w którym jednostka ma prawo do osobistych decyzji - społeczeństwem otwartym”. Równocześnie Popper wskazywał na myślicieli (Platona, Hegla i Marksa), którzy według niego stworzyli systemy filozoficzne uzasadniające wrogość wobec społeczeństwa otwartego. Mimo wielu różnic ich dzielących wszyscy trzej uważali (w interpretacji Poppera), że udało się im dotrzeć do wiedzy o tym, jak powinno wyglądać społeczeństwo doskonałe i pozycja jednostki w nim. W ich przekonaniu to dawało im mandat do sprawowania władzy i nadzoru nad życiem innych ludzi."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 17-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska