Problematyka i zasady żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Zdrowie psychiczne jest nieodłącznym składnikiem, dobrostanu człowieka. Zaburzenia psychiczne występują w ciągu życia u wysokiego odsetka osób z populacji ogólnej, towarzyszą także licznym chorobom somatycznym i mają istotny wpływ na ich przebieg ” W szpitalu psychiatrycznym im dr J. Babińskiego w Krakowie przebywają pacjenci o różnej charakterystyce zaburzeń, nie tylko z zaburzeniami psychicznymi jako chorobą zasadniczą ale także z schorzeniami somatycznymi, dla których zaburzenia psychiczne stanowią problem współistniejący. Aktualnie w opiece szpitalnej pozostaje ponad 1000 pacjentów, hospitalizowanych w oddziałach stacjonarnych i dziennych. Dział żywienia przygotowuje posiłki dla ponad 800 pacjentów, pozostali hospitalizowani w oddziałach dziennych zazwyczaj z posiłków nie korzystają. Specyfika schorzeń u tych pacjentów wymaga zastosowania odpowiednich diet, które stanowią ważny element w procesie leczenia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska