Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Prawo rzymskie to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia przyszłego prawnika. Nie mogło zabraknąć go również na utworzonym w 1968 r. Uniwersytecie Śląskim. Jego historia na katowickim wydziale sięga jednak czasów nieco wcześniejszych, bo do roku 1966 - kiedy to utworzona została Filia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Zajęcia z prawa rzymskiego w pierwszym roku jej istnienia prowadzili prof. W. Osuchowski, dr W. Litewski oraz mgr K. Kolba. Wraz z utworzeniem Uniwersytetu Śląskiego w 1968 r. zajęcia te powierzono doc. drowi M. Staszkowowi, który przeniósł się do Katowic z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prócz prawa rzymskiego w kręgu jego zainteresowań znajdowała się problematyka prawa wynalazczego, którym zajmował się od lat 70. XX w.
Roman law is one of the most important courses in the education of prospective lawyers. Hence, it simply had to be included in the law curriculum at the newly established University of Silesia, established in 1968. However, the history of teaching Roman law in Katowice reaches an earlier date, as it was taught since 1966 at the Katowice branch of the Jagiellonian University. The course in Roman law during the first academic year at the University of Silesia was taught by Professor Wacław Osuchowski, Dr Wiesław Litewski, and K. Kolba. When the University of Silesia was established, the course was handed over to assistant professor Michał Staszków, who moved to Katowice from the University of Wrocław. In addition to Roman law, Professor Staszków was interested in law on inventions, which he practiced from the 1970s.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2016, T.XIX, s. 345-353.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska