Krytyka feminizmu i rewolucji seksualnej w amerykańskim neokonserwatyzmie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Neokonserwatyzm amerykański narodził się w łatach 60. XX w. jako jeden z oryginalniejszych ruchów intelektualnych i politycznych, mających na celu zmierzenie się z konsekwencjami ewolucji liberalizmu progresywnego, od lat 30. mającego pozycję hegemona. O ile nowoczesny konserwatyzm amerykański zrodził się z buntu wobec polityki lat 30., Nowego Ładu i uznania - w jego mniemaniu - państwa za motor postępu ekonomicznego i społecznego przez liberalizm F. D. Roosevelta, to neokonserwatyzm, akceptujący początkowo politykę liberalizmu Nowego Ładu, zrodził się z gwałtownego sprzeciwu grupy byłych radykałów i liberałów zimnowojennych wobec polityki lat 60. Neokonserwatyzm, w sytuacji wzrastającej agresji komunizmu i uznania Stanów Zjednoczonych za głównego wroga postępu w świecie, walczył z nieodpowiedzialnym państwem opiekuńczym, narcystyczną kontrkulturą i polityką liberałów wspomaganych przez Nową Lewicę."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 2, s. 9-77.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska