Polityka syryjska wobec Libanu po pax syriana

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pośród przedstawicieli syryjskiego reżimu i jego oponentów panuje wyjątkowa zgodność na temat faktu zajmowania przez Syrię szczególnej pozycji w Libanie: Stronnicy syryjscy wskazują na wspólną kulturę, podobne doświadczenia historyczne, liczne więzy rodzinne pomiędzy obydwoma społeczeństwami, czy współzależność gospodarek obu państw. Ich oponenci natomiast, oceniając ową pozycję negatywnie, jej źródła upatrują w działalności syryjskiego wywiadu oraz wspieraniu przez Syrię libańskich organizacji politycznych i militarnych. 26 kwietnia 2005 r., wraz z opuszczeniem terytorium Libanu przez ostatnie jednostki armii syryjskiej, zmieniły się zasadniczo narzędzia wywierania syryjskiego wpływu na Liban. Zasadnym jest więc pytanie o cele i metody syryjskiej polityki w Libanie na początku XXI wieku."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 1, s. 129-137.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska