Więź społeczna w wielokulturowej rzeczywistości Galicji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Historyczny fenomen Galicji to wielokulturowość, źródło wielu zjawisk pochodnych o charakterze społecznym i politycznym. Nie stanowiła ona przy tym jakiejś cechy szczególnej ani w monarchii habsburskiej, opartej przecież na zasadzie zjednoczenia wielonarodowego i wielokulturowego elementu ludzkiego przez tradycyjny czynnik dynastycznego imperium habsburskiego, ani w odeszłej w polityczny niebyt Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która - zwłaszcza na kresach - była zawsze prawdziwą mozaiką ludów, języków, wyznań i obyczajów."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 1, s. 59-70.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska