Dyskurs postkolonialny w przestrzeni sztuki – twórczość Romualda Hazoumé

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W wydanej w 1989 roku książce o literaturze postkolonialnej pt. The Empire Writes Back jej autorzy – Bill Ashcroft, Gareth Griffith oraz Helen Tiffin – stwierdzają, że życie ponad trzech czwartych dzisiejszych mieszkańców globu było lub jest kształtowane przez doświadczenie kolonializmu. Dotycząca tego doświadczenia teoria postkolonialna stanowi opis sposobu analizy dyskursów postkolonialnych i występujących w nich pozycji podmiotu w odniesieniu do rasy, narodu, podmiotowości, władzy, tych, nad którymi jest ona sprawowana, a także hybrydowości. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 267-274.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska